baner_nova (2)

Księgarnie Nova sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt “Dotacja na kapitał obrotowy dla Księgarnie Nova sp. z o.o. sp.k.”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.

Wartość projektu: 124 333,62 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 124 333,62 PLN