Brook Preloader

Miejsce pracy: Rzeszów 1 etat

Zapewniamy:

– praca na stanowisku kierowca – magazynier – konserwator.

Oferujemy:

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku księgarskim,

Od kandydata oczekujemy :

– posiadanie czynnego prawa jazdy kat.B oraz doświadczenia w prowadzeniu samochodu dostawczego do 3,5 tony,

– znajomości podstaw obsługi komputera,
– dokładności i sumienności,
– umiejętności pracy pod presją czasu,
– “złotej rączki” do drobnych napraw.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego ze zdjęciem na adres: joanna@ksiegarnienova.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Księgarnie NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów, zgadzasz się na przetwarzanie przez naszą firmę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, wyślij w mailu lub umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Księgarnie NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Księgarnie NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604828, NIP: 8133588723, REGON: 180441523;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a i c RODO oraz Kodeks pracy;
  3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat od zakończenia roku w którym miała miejsce rekrutacja/nabór;
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 2211 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska daty urodzenia, miejsca zamieszkania( adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata do pracy spowoduje,  że Pani/Pana zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie rozpatrywane.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.