Szkolenia

Szkolenia dla księgarzy i pracowników
piątek, 04 marca 2011 12:36

Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o. w 2010r. przeprowadziła projekt pt. Czas na zmiany w firmie Księgarnie Nova DUO Sp. z o.o. – realizowany w ramach:

Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja.


Pliki do pobrania

Ankieta_rekrutacyjna

Formularz_osobowy

Formularz_zgloszeniowy

Regulamin_rekrutacji


Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę
Wyniki wyboru oferenta w zapytaniu o cenę

Wyniki wyboru oferenta

 


Szkolenie nr 1 – “Motywacja i komunikacja”

Harmonogram szkolenia nr 1


Szkolenie nr 2 – “Zaawansowana komunikacja i rozwiazywanie problemów”

Harmonogram szkolenia nr 2


Szkolenie nr 3 – “Coaching – stopień podstawowy”

Harmonogram szkolenia nr 3


Szkolenie nr 4 – “Coaching – stopień zaawansowany”

Harmonogram szkolenia nr 4


Szkolenie nr 5 – “Podstawy sprzedaży”

Harmonogram szkolenia nr 5


Szkolenie nr 6 – “Rozwój technik sprzedaży i kontaktów z klientem”

Harmonogram szkolenia nr 6


Szkolenie nr 7 – “Negocjacje handlowe”

Harmonogram szkolenia nr 7


Szkolenie nr 8 – “Podstawy ekonomiki i zarzadzania finansami firmy”

Harmonogram szkolenia nr 8


Szkolenie nr 9 – “Symulacja prowadzenia przedsiębiorstwa gra symulacyjna”

Harmonogram szkolenia nr 9