Blog

Jak rozmawiać o książkach z nieczytającymi? Warsztaty i szkolenia dla księgarzy

Jak rozmawiać o książkach z nieczytającymi? Warsztaty i szkolenia dla księgarzy

W drugiej połowie listopada 2021 roku Księgarnie Nova zakończyła realizację projektu szkoleniowego “Jak rozmawiać o książkach z nieczytającymi? Warsztat praktyczny z budowania relacji z klientem księgarni stacjonarnej” . Partnerem merytorycznym kilkutygodniowych warsztatów była firma Good Books. Cykl został dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem cyklu szkoleniowego zorganizowanego przez naszą księgarnię jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych branży księgarskiej z obszaru Polski Wschodniej (podkarpackie, świętokrzyskie) poprzez organizację praktycznych warsztatów z obsługi zróżnicowanych grup klientów księgarni (rodzice, młodzież, seniorzy, osoby czytające, osoby nieczytające).

W trakcie 5 warsztatów odbywających się w modelu trener+księgarz uczestnicy projektu w 2021 roku zostali przeszkoleni przez trenerów firmy Good Books. Księgarki biorące udział w projekcie miały szansę na zdobycie nowych umiejętności z zakresu wdrażania innowacyjnych technik sprzedaży, budowania kontaktu z klientem oraz docierania do nowego klienta (np. osoby nieczytające, seniorzy, dzieci i młodzież).

Praktyczne warsztaty z trenerami odbywały się na żywo w księgarniach oraz w specjalnej grupie na Facebooku, która stała się doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń. Tam też udzielano wskazówek, realizowano zadania w ramach warsztatów i udostępniano materiały merytoryczne uczestnikom szkoleń (prezentacja “E-poradnik księgarski”).

Projekt szkoleniowy został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.