Blog

Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Księgarnie Nova, wszędzie tam gdzie są umiejscowione, uczestniczą w życiu lokalnych społeczności.

Współpracujemy z bibliotekami, domami kultury, szkołami, bibliotekami wspomagając się wzajemnie. Organizujemy i przeprowadzamy między innymi spotkania dla dzieci i młodzieży.